MZDOVÁ UČTÁREŇ NA PRELOME ROKOV 2021/ 2022

Termín a miesto konania

27. 1. 2022
(Štvrtok, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Parametre v roku 2022
 • Minimálna mzda, sadzby príplatkov
 • Daňové parametre
 • SP, ZP a iné
 1. Kurzarbeit – podpora v čase skrátenej práce
 • Pojmy, podmienky poskytnutia podpory u zamestnávateľa a u zamestnanca
 • Žiadosť o podporu a výška podpory
 • Oslobodenie od dane, poistné
 • Zmeny v sociálnom poistení v súvislosti s kurzarbeit
 • Zmena výkazu preddavkov na ZP
 • Príprava na zavedenie kurzarbeit v roku 2021 ( čerpanie dovolenky a povinnosti zamestnávateľov v SP
 1. Ďalšie zmeny v Zákonníku práce a sociálnom poistení
 • Zrušenie pandemickej PN od 1.12.2021
 • Kontrola zamestnancov OTP
 • Skončenie pracovného pomeru vo veku 65 rokov
 • Nárok na dovolenku v roku 2022
 • Skončenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných
 • Poistenie športovcov od roku 2022
 • Zmeny v oznamovacích povinnostiach do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021
 1. Zmeny v dani z príjmov, stravovanie zamestnancov
 • Nepeňažné plnenie oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o
 • Stravovanie zamestnancov v roku 2022, zmeny u SZČO
 1. Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od 1.1.2022
 • Nepostihnuteľné sumy od roku 2022
 • Príklady
 • Výpočty pri viacerých zrážkach u zamestnanca
 1. Ukončenie roka 2021 v mzdovej učtárni
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme
 • Termíny v súvislosti s ročným zúčtovaním dane

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 270122
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.