REKREAČNÉ PRÍSPEVKY, LETNÉ A VIANOČNÉ ODMENY V ROKU 2019, MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Termín a miesto konania

8. 4. 2019
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

NITRA

AGROINŠTITÚT, Akademická ulica č. 4

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

  1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

-          Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku

-          Oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť

-          Rekreačný poukaz, platba zamestnanca

-          Rekreácia u szčo

-          Príklady

  1. Letné a vianočné odmeny, zmeny v r.2019

-          Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona od 5/2019

-          Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2019, v RZD a v rzzp

-          Príklady

  1. Materská a rodičovská dovolenka komplexne.

-          Materská dovolenka podľa Zákonníka práce

-          Rodičovská dovolenka podľa Zákonníka práce

-          Materské matky – podmienky nároku, ochranná lehota

-          Materské otca – podmienky nároku od 1.1.2019, ochranná lehota

-          Výška materského, určenie DVZ

-          Materské dohodára, štatutára

-          Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP – materské matky, materské otca, rodičovská dovolenka, matka na materskej bez poberania materského

-          Zistenie nároku na dovolenku v súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou

-          Evidenčný list dôchodkového poistenia

-          Poistenie štátom na dôchodkové poistenie počas MD, RD, povinnosti poistenca

-          Poistenie štátom na zdravotné poistenie počas MD, RD od 30.12.2018, povinnosti poistenca

-          Práca popri materskej a rodičovskej dovolenky – platenie  poistného a vykazovanie

Cena: 45,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 080419
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.