ZRUŠENÝ!!!!!! NEKONÁ SA!!!!!!! PREVÁDZKA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, ORGANIZÁCIA A RIADENIE AUTOPREVÁDZKY. AUTOMOBIL NA PRACOVNEJ CESTE V ROKU 2022

Termín a miesto konania

8. 6. 2022
(Streda, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Je odborník v odvetví Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

PROGRAM:

 1. Legislatívna úprava pri prevádzke motorových vozidiel v roku 2022
 • Podmienky prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciach
 • Bezpečnosť práce pri údržbe, opravách a prevádzke motorových vozidiel
 • Interné dokumentácie pri prevádzke motorových vozidiel
 • Komplexný pohľad na automobil vo firme z pohľadu daní
 1. Organizácia a riadenie autoprevádzky (služobné, referentské vozidlá a súkromné vozidlá zamestnancov)
 • Evidencie v autoprevádzke, parkovanie a garáovanie
 • Pravidelné kontroly vozidiel vozového parku úradu, či firmy
 • Normy spotreby PHM, kontrolná jazda ( dohoda o referentskom vozidle, dohoda o použití súkromného vozidla, záznam o spotrebe PHM, protokoly ... )
 • Stanovenie pravidiel a zásad pri používaní súkromných motorových vozidiel zamestnancov
 1. Povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidlá ( povinnosti vodiča, odpočinok, bezpečnosť ... )
 2. Spotreba PHM elektromobilov ( TP kde je uvedený len, nie spotreba )
 • Odpisy elektromobilu, nabíjacie stanice, nabíjanie doma, kúpa jednoduchej nabíjačky, dodatočný program vlády, údržba elektrických áut, cena za kWh na Slovensku pri nabíjaní elektromobilu, dojazd elektromobilov a ich posúdenie, prehodnotenie ekonomickej efektívnosti úradom či firmou
 • Preukazovanie spotreby elektrickej energie ( metodické usmernenie FS SR )
 • Spôsoby nabíjania akumulátora elektromobilu ( druhy nabíjania a ich efektívnosť )
 • Usmernenie č.9/DZPaU/2020 MU k elektromobilom ( Finančné riaditeľstvo SR )
 1. Dohoda o používaní motorového vozidla, podklady pre správny výpočet náhrady, posúdenie výdavkov spojených s použitím motorového vozidla
 • Vzor: Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
 • Vzor: Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca
 • Automobil zaradený/nezaradený do majetku úradu či firmy
 • Povinné preškoľovanie vodičov firemných ( referentských ) vozidiel
 • Evidencie v autoprevádzke ako základný pilier hospodárnosti a logickosti úradov a firiem.

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 080622
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.