VOĽBY 2022 Z POHĽADU MZDOVEJ UČTÁRNE OBCE, MESTA

Termín a miesto konania

21. 10. 2022
(Piatok, 9,00 – 12,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Komunálne voľby z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
 • Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
 • Pomocné práce pri voľbách
 • Orgány obce, mesta – právne vzťahy, prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia
 1. Nároky starostov a primátorov miest
 • Odmena starostu, primátora
 • Odstupné
 • Priemerný mesačný plat starostu
 • Dovolenka – nárok, preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Cena 35,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 30,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 211022
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.