NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÁ OD 1.11.2022

Termín a miesto konania

14. 10. 2022
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Zmeny v Zákonníku práce
 • Poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov
 • Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti
 • Zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie
 • Otcovská dovolenka
 • Skúšobná doba, úpravy pracovného času, zachovanie pracovných podmienok počas OČR
 1. Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia
 • Zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy
 • Nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase,  prechodné ustanovenia
 • Informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru
 1. Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb
 2. Zmeny v dohodách od 1.11.2022
 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny
 1. Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov
 • Zmeny v materskom otcov
 • Materské otca a otcovská dovolenka – oznamovanie a vykazovanie do SP a ZP
 1. Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

 

1.       Zmeny v Zákonníku práce

·         Poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov

·         Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti

·         Zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie

·         Otcovská dovolenka

·         Skúšobná doba, úpravy pracovného času, zachovanie pracovných podmienok počas OČR

2.       Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia

·         Zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy

·         Nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase,  prechodné ustanovenia

·         Informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru

3.       Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb

4.       Zmeny v dohodách od 1.11.2022

·         Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)

·         Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

5.       Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov

·         Zmeny v materskom otcov

·         Materské otca a otcovská dovolenka – oznamovanie a vykazovanie do SP a ZP

6.       Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 141022
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.