!!!!!! ZRUŠENÝ !!!!!! NOKONÁ SA !!!!!!! PRACOVNÝ POMER ( UZATVÁRANIE A UKONČOVANIE ) A AKTUALITY V SOCIÁLNOM POISTENÍ V 3. ŠTVRŤROKU 2023

Termín a miesto konania

25. 9. 2023
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia
 • Povinné náležitosti pracovnej zmluvy
 • Ďalší obsah pracovnej zmluvy
 • Písomná informácia od 1.11.2022, príklady
 • Zmeny pracovných podmienok
 1. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP
 • Všeobecné pravidlá
 • Pracovný pomer na určitú dobu
 • Skúšobná doba, skončenie v skúšobnej dobe
 • Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením
 • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ, výpovedná doba, ochranná doba
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Iné prípady / spôsoby skončenia pracovného pomeru ( zo zákona )
 • Hromadné prepúšťanie
 • Odstupné a odchodné v podnikateľskej sfére, vo VS
 • Doklady pri skončení pracovného pomeru
 1. Dôchodky v II. polroku 2023
 • Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok
 • Základné informácie o výpočte dôchodkov ( nie II.pilier )
 • Minimálny dôchodok od 1.7.2023 a od 1.10.2023
 • Rodičovský dôchodok a zmeny od 1.7.2023 ( stručne )
 • Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024
 • Žiadosť o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024?
 1. Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP
 • Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu
 • Úľava v poistnom pre potravinárov a poľnohospodárov od 1.8.2023
 • Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.9.2023
 • Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024

1.       Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia

·         Povinné náležitosti pracovnej zmluvy

·         Ďalší obsah pracovnej zmluvy

·         Písomná informácia od 1.11.2022, príklady

·         Zmeny pracovných podmienok

2.       Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP

·         Všeobecné pravidlá

·         Pracovný pomer na určitú dobu

·         Skúšobná doba, skončenie v skúšobnej dobe

·         Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením

·         Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ, výpovedná doba, ochranná doba

·         Dohoda o skončení pracovného pomeru

·         Iné prípady / spôsoby skončenia pracovného pomeru ( zo zákona )

·         Hromadné prepúšťanie

·         Odstupné a odchodné v podnikateľskej sfére, vo VS

·         Doklady pri skončení pracovného pomeru

3.       Dôchodky v II. polroku 2023

·         Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok

·         Základné informácie o výpočte dôchodkov ( nie II.pilier )

·         Minimálny dôchodok od 1.7.2023 a od 1.10.2023

·         Rodičovský dôchodok a zmeny od 1.7.2023 ( stručne )

·         Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024

·         Žiadosť o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024?

4.       Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP

·         Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu

·         Úľava v poistnom pre potravinárov a poľnohospodárov od 1.8.2023

·         Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.9.2023

·         Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 250923
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.