NOVÁ ELEKTRONICKÁ PLATFORMA A ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Termín a miesto konania

15. 2. 2024
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Martin Papcún – V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje už viac ako 10 rokov. Pôsobil ako vedúci referátu verejného obstarávania na Košickom samosprávnom kraji.

PROGRAM:

 1. Nová elektronická platforma v systéme ÚV SR
 2. Prihlasovanie a registrácia do novej EP
 3. Prístup k novej EP
 4. Realizácia zákaziek v novej EP
 5. Realizácia ZSNH
 6. Zavedenie dvoch druhov (kategórií) zákaziek s nízkou hodnotou
 7. Novinky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky
 8. Výzva na predkladanie ponúk – povinné náležitosti
 9. Povinné lehoty pri ZSNH
 10. Elektronická platforma a ZSNH
 11. Aktuálne finančné limity
 12. ZSNH a EKS
 13. Súhrnné správy v zmysle novely ( spôsob zadávania, nové druhy súhrnných správ )
 14. Ukážka zadania súhrnných správ
 15. Ukážka realizácie ZSNH v novej elektronickej platforme od založenia zákazky až po vyhodnotenie
 16. Nové eForms formuláre na ÚVO

Cena 70,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 60,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 150224
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.