JARNÁ ŠKOLA SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 2024

Termín a miesto konania

15. 2. 2024
(Štvrtok, 9,00 – hod.)

WEBINÁR

Cyklus 7 webinárov v termíne 15.2.- 29.5.2024, na ktorých získate komplexnú informáciu k téme sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2024. Celkový rozsah bude cca 18 hodín. Začiatok webinárov bude vždy o 9,00 hod. Cena za celý cyklus 7 webinárov je 180.-eur u neplatcov DPH. Zvukové záznamy z webinárov si môžete vypočuť aj opakovane cez zaslaný link do 31.12.2024. Ak nemáte záujem o celý cyklus 7 webinárov, v ponuke sú jednotlivé webináre aj samostatne.

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

15.2.2024   9,00 - 11,30 hod.   SP, ZP - druhy poistenia, poistenie štátom, dobrovoľné poistenie, EÚ

 • Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku
 • Poistenci štátu v SP a ZP
 • Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
 • Dobrovoľné poistenie v SP, dodatočné doplatenie poistného
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

28.2.2024    9,00 - 11,30 hod.   Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od 1.1.2025

 • Zmeny v sporiacej fáze v r. 2023
 • Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024 ( +NČZD za rok 2023 )
 • Plnenia z II. piliera pri žiadosti od r. 2025

14.3.2024    9,00 - 10,30 hod.   SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení

 • Povinnosti SZČO, VZ, poistné, rzzp
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné, prerušenie

16.4.2024    9,00 - 12,15 hod.   Zamestnanec v SP a ZP, prihlasovanie, odhlasovanie

 • Pojem zamestnanca v SP a ZP, pravidelný, nepravidelný príjem
 • RLFO, lehoty, analytické údaje, zmeny
 • Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, OOP, OOP-sez
 • Iné právne vzťahy – štatutári, právne vzťahy v obciach, športovci, ...

26.4.2024    9,00 - 13,30 hod.   Mesačné spracovanie miezd v SP a ZP

 • Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
 • Vymeriavací základ, poistné
 • ZP – OP, minimálny preddavok, vykazovanie
 • Mesačný výkaz pre SP
 • Výkaz poistného a príspevkov ( nepravidelné príjmy, po skončení )
 • Súbežné zamestnania
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia

17.5.2024   9,00 - 11,00 hod.   Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, dávka v nezamestnanosti

 • Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
 • Dávky nemocenského poistenia – podmienky nároku ( zamestnanci, SZČO, DNP )
 • DVZ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ – zamestnanci, SZČO, DNP
 • Dávky v nezamestnanosti

29.5.2024    9,00 - 12,15 hod.   Dôchodky zo sociálneho poistenia

 • Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
 • Podmienky nároku, výpočet dôchodkov, zohľadnenie II. piliera
 • Možnosti práce popri PSD
 • Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
 • Rodičovský dôchodok

16.4.2024    9,00 – 12,15 hod.   Zamestnanec v SP a ZP, prihlasovanie , odhlasovanie

·         Pojem zamestnanca v SP a ZP, pravidelný, nepravidelný príjem

·         RLFO, lehoty, analytické údaje, zmeny

·         Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, OOP, OOP-sez

·         Iné právne vzťahy – štatutári, právne vzťahy v obciach, športovci, ...

26.4.2024     9,00 – 13,30 hod.   Mesačné spracovanie miezd v SP a ZP

·         Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti

·         Vymeriavací základ, poistné

·         ZP – OP, minimálny preddavok, vykazovanie

·         Mesačný výkaz pre SP

·         Výkaz poistného a príspevkov ( nepravidelné príjmy, po skončení )

·         Súbežné zamestnania

·         Evidenčný list dôchodkového poistenia

17.5.2024    9,00 – 11,00 hod.  Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, dávka v nezamestnanosti

·         Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie

·         Dávky nemocenského poistenia – podmienky nároku ( zamestnanci, SZČO, DNP )

·         DVZ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ – zamestnanci, SZČO, DNP

·         Dávky v nezamestnanosti

29.5.2024     9,00 – 12,15 hod.   Dôchodky zo sociálneho poistenia

·         Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok

·         Podmienky nároku, výpočet dôchodkov, zohľadnenie II. piliera

·         Možnosti práce popri PSD

·         Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ

·         Rodičovský dôchodok

Cena 180,- €  neplatca DPH

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 150,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude najneskôr 1 deň pred konaním webinára zaslaný do mailovej schránky link, cez ktorý sa v deň konania webinára  od 8,15 hod. môžu pripojiť do webinárnej miestnosti.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 150224
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.