SP, ZP – DRUHY POISTENIA, POISTENIE ŠTÁTOM, DOBROVOĽNÉ POISTENIE, EÚ

Termín a miesto konania

15. 2. 2024
(Štvrtok, 9,00 – 11,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku
 • Druhy poistenia, význam, účel
 • Výnimky v sociálnom poistení
 • Poberateľ dôchodku a dôchodkový vek
 1. Poistenci štátu
 • Poistenci štátu v zdravotnom poistení
 • Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky, význam
 1. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
 • Okruh osôb, registrácia, lehoty
 • Výška preddavkov a poistného
 1. Dobrovoľné poistenie v SP, dodatočné doplatenie poistného
 • Kombinácie dobrovoľného poistenia, registrácia, lehoty
 • Možnosti dodatočného doplatenia, význam
 1. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
 • Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
 • Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
 • Zdravotné poistenie v EÚ, zdravotná starostlivosť

Cena 30,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 25,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude najneskôr 1 deň pred konaním webinára zaslaný do mailovej schránky link, cez ktorý sa v deň konania webinára od 8,15 hod. môžu pripojiť do webinárnej miestnosti.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 150224
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.