ZMENY V II. PILIERI V ROKU 2023 A OD 1.1.2025

Termín a miesto konania

28. 2. 2024
(Streda, 9,00 – 11,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Zmeny v sporiacej fáze v roku 2023
 • Automatická účasť v II. pilieri
 • Individuálne garancia
 • Predvolená investičná stratégia
 1. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024
 • Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber
 • Výnos z investovania
 • Pozostalostné dôchodky, dedenie
 • Vznik nároku, žiadosť – postup, hodnoty
 • II.pilier a NČZD na daňovníka
 1. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2025
 • Pojmy, hodnoty
 • Programový výber, doživotný dôchodok
 • Výnos z investovania
 • Vznik nároku, žiadosť – postup
 • Dedenie
 • II. pilier a NČZD na daňovníka

Cena 25,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 20,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude najneskôr 1 deň pred konaním webinára zaslaný do mailovej schránky link, cez ktorý sa v deň konania webinára  od 8,15 hod. môžu pripojiť do webinárnej miestnosti.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 280224
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.