SZČO V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Termín a miesto konania

14. 3. 2024
(Štvrtok, 9,00 – 10,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Samostatná zárobková činnosť v SP a ZP
 2. Vznik a zánik povinného poistenia SZČO v SP
 3. Oznamovacie povinnosti voči SO
 4. Vznik a zánik poistenia SZČO v zdravotnej poisťovni, oznamovanie
 5. Vymeriavací základ, poistné
 6. Platenie poistného SZČO pri PN a OČR
 7. Materské a starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok – platenie poistného
 8. SZČO popri zamestnaní
 9. SZČO starobný dôchodca, študent a pod.
 10. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Cena 20,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 15,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude najneskôr 1 deň pred konaním webinára zaslaný do mailovej schránky link, cez ktorý sa v deň konania webinára  od 8,15 hod. môžu pripojiť do webinárnej miestnosti.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 140324
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.