Vzdelávacia agentúra IPEKO Zvolen je súkromná vzdelávacia inštitúcia, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2002.

Venujeme sa organizovaniu seminárov na aktuálne témy pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty. O splnenie očakávaní klienta sa usilujeme najmä prostredníctvom kvalitného lektorského tímu. Počas našej pôsobnosti sme nadviazali spoluprácu s kvalitnými lektormi s dlhoročnými odbornými a prednášateľskými schopnosťami.

Cieľom našej agentúry je kvalita, spoľahlivosť a profesionálnosť.

Od vzniku agentúry sa stalo našimi klientmi množstvo firiem, organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území SR.

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.