DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2023 A ZMENY OD 1.1.2024

Termín a miesto konania

1. 12. 2023
(Piatok, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Mária Dimitrovová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR

PROGRAM:

 1. Vybrané zmeny v dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2023
 • Daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov
 • Vlastná materská škôlka, jasle prevádzkované zamestnávateľom
 • Zmeny v úľave na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
 • Stravné pri pracovnej ceste a nadväzujúce zmeny
 • Závislé osoby a transférové oceňovanie
 • Pohľadávky v preventívnej reštrukturalizácii
 1. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby
 • Vplyv DPH na základ dane z príjmov – zmena účelu použitia majetku, nevymožiteľná pohľadávka
 • Sadzby dane, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • Vrátenie dotácie do štátneho rozpočtu na základe rozhodnutia príslušného orgánu
 • Odpočet daňovej straty
 • Preddavky na daň
 • Rôzne aktuálne problémy z praxe
 1. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
 • Povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • Zdaňovacie obdobia
 • Tlačivo daňového priznania
 • Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania
 1. Informácie o zmenách v dani z príjmov právnickej osoby od 1.1.2024
 • Pravidlá o obmedzení úrokových nákladov a súvisiace zmeny v pravidlách nízkej kapitalizácie
 • Rozšírenie okruhov daňovníkov s oslobodenými príjmami ( výnosmi ) z reklám
 • Nová legislatíva o premenách obchodných spoločností a družstiev a jej dopad na zákon o dani z príjmov
 • Zmeny v súvislosti s novou stavebnou legislatívou
 1. Interaktívna diskusia ( aj počas webinára )

V nadväznosti na prípadné legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 011223
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.