ZRUŠENÝ !!!!!! NEKONÁ SA !!!!!! DOHODY KOMPLEXNE v r. 2023

Termín a miesto konania

29. 5. 2023
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
 • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022
 • Písomná informácia od 1.11.2022
 • Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy
 • Dohody na výkon sezónnej práce od 1.1.2023
 1. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára, nároky
 • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
 • Informovanie o pracovnom čase od 1.11.2022
 • Evidencia
 • Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda, sadzby od 1.6.2023
 • Stravovanie dohodárov
 1. Daň a poistné z dohôd
 • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
 • Odvodová odpočítateľná položka pre DoBPŠ, dohody dôchodcov, register OOP – 2023
 • Odvodová odpočítateľná položka pre dohody na sezónne práce – 2023
 • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, RLFO v r.2023, lehoty, kódy, opakované uzatváranie dohôd
 • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP, nové údaje
 • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP v r. 2023
 • Minimálny preddavok zamestnanca na ZP od 1.1.2023, vykazovanie dohôd v ZP v r. 2023
 1. Dohoda a neprítomnosť v práci, vylúčenie povinnosti platiť poistné v roku 2023, eldp
 • PN, OČR dohodára, oznamovanie v ZP, vykazovanie
 • Materské z dohody, oznamovanie, vykazovanie
 • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie – zmeny v roku 2023
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
 1. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

1.       Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá

·         Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022

·         Písomná informácia od 1.11.2022

·         Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy

·         Dohody na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

2.       Pracovný čas a odmeňovanie dohodára, nároky

·         Pravidlá pre pracovný čas dohodárov

·         Informovanie o pracovnom čase od 1.11.2022

·         Evidencia

·         Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda, sadzby od 1.6.2023

·         Stravovanie dohodárov

3.       Daň a poistné z dohôd

·         Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme

·         Pravidelný a nepravidelný príjem v SP

·         Odvodová odpočítateľná položka pre DoBPŠ, dohody dôchodcov, register OOP – 2023

·         Odvodová odpočítateľná položka pre dohody na sezónne práce – 2023

·         Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, RLFO v r.2023, lehoty, kódy, opakované uzatváranie dohôd

·         Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP, nové údaje

·         Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP v r. 2023

·         Minimálny preddavok zamestnanca na ZP od 1.1.2023, vykazovanie dohôd v ZP v r. 2023

4.       Dohoda a neprítomnosť v práci, vylúčenie povinnosti platiť poistné v roku 2023, eldp

·         PN, OČR dohodára, oznamovanie v ZP, vykazovanie

·         Materské z dohody, oznamovanie, vykazovanie

·         Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie  poistného a vykazovanie – zmeny v roku 2023

·         Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

5.       Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

Cena 45,- 

Pri počte účastníkov 2 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 290523
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.