AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI PO 1.1.2025

Termín a miesto konania

3. 12. 2024
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

Program webinára bude zverejnený cca mesiac pred konaním.

1.       Minimálna mzda v roku 2024 a súvisiace úpravy

·         Minimálne mzdové nároky

·         Sadzby príplatkov

·         Priemerný zárobok na prelome rokov

2.       Ďalšie mzdové parametre

·         SP, ZP – maximálny VZ, maximálny DVZ, minimálny preddavok v roku 2024

·         Iné parametre

3.       Daň z príjmov zo závislej činnosti

·         Zmeny od 1.1.2024

·         Nezdaniteľné časti, DB a ďalšie parametre v roku 2024

·         Daňový bonus v RZD a DP za rok 2023, príklady

4.       Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024 a v II. polroku 2023

·         Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady

·         Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady

·         Povinnosť zamestnávateľa v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu do SP

·         Informácie zverejňované SP zamestnávateľovi od 1.1.2024

·         Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

·         Elektronický účet poistenca, dôchodková prognóza ( informácia )

·         Sadzby príspevkov do II. piliera, zmeny v II. pilieri

·         Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024, žiadať o dôchodok od r. 2023 alebo 2024

·         Sumy minimálnych dôchodkov v r. 2024

·         Rodičovský dôchodok v roku 2024

·         Ošetrovné v roku 2024

5.       Ďalšie aktuality v mzdovej oblasti podľa prijatej legislatívy

6.       Povinnosti na prelome rokov

·         Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2023

·         Kontrola /prepočet dovolenky

·         Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 031224
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.