ZAMESTNANEC V SP A ZP, PRIHLASOVANIE, ODHLASOVANIE

Termín a miesto konania

16. 4. 2024
(Utorok, 9,00 – 12,15 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Pojem zamestnanca v SP a ZP
 • Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
 • Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky, pravidelný/nepravidelný príjem
 • Prihlasovanie do SP, lehoty, RLFO, analytické údaje
 • Oznamovanie zmien údajov SP
 • Zamestnanec v zdravotnom poistení
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
 • Súbežné právne vzťahy
 1. Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, špecifiká
 • Dohody v SP – pravidelný/nepravidelný príjem, výnimky
 • Zdravotné poistenie
 • Príklady prihlasovania a odhlasovania dohôd v SP a ZP
 • Nadväzujúce dohody
 • Odvodová odpočítateľná položka v SP ( DoBPŠ a dohody dôchodcov )
 • Register OOP, oznamovanie OOP do SP
 • Predčasný starobný dôchodca a dohoda, zdravotné poistenie
 • DoPČ na výkon sezónnej práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci
 1. Iné právne vzťahy
 • Štatutári a členovia štatutárnych orgánov, spoločník s.r.o.
 • Príkazná zmluva
 • Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
 • Profesionálni športovci
 • Právne vzťahy v obciach

Cena 35,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 30,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude najneskôr 1 deň pred konaním webinára zaslaný do mailovej schránky link, cez ktorý sa v deň konania webinára  od 8,15 hod. môžu pripojiť do webinárnej miestnosti.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 160424
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.