NEMOCENSKÉ DÁVKY A NÁHRADA PRÍJMU PRI PN, DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Termín a miesto konania

17. 5. 2024
(Piatok, 9,00 – 11,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
 • Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
 • Dávky nemocenského poistenia – podmienky nároku ( zamestnanci, SZČO, DNP )
 • Nemocenské, ošetrovné
 • Tehotenské, materské
 • Vyrovnávacia dávka
 • Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ – zamestnanci, SZČO, DNP
 • Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky
 1. Dávka v nezamestnanosti
 • Podmienky nároku, výška dávky
 • Doba vyplácania dávky v nezamestnanosti

Cena 25,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 20,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 170524
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.