ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE A AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI OD 1.1.2025

Termín a miesto konania

15. 1. 2025
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

Program webinára bude zverejnený cca mesiac pred konaním.

1.       Mzdové parametre v roku 2024

§  Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, sadzby príplatkov

§  Parametre SP a ZP, maximálny VZ pre SP, minimálny preddavok zamestnanca v SP, maximálny DVZ a dávky

§  Daňové parametre v r. 2024, NČZD, DB

2.       Zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024

§  Zmeny v dani zo závislej činnosti

§  Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady

§  Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady

§  Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

§  Zmeny výkladov SP v priebehu roka 2023

§  Ďalšie zmeny podľa prijatej legislatívy

3.       Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

§  Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2024

§  Podmienky uplatňovania NČZD, DB mesačne

§  Termíny v súvislosti  s RZD (potvrdenie, žiadosť, RDZ )

§  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

§  RZD vs daňové priznanie

4.       Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, sumy, podmienky nároku

§  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku

§  NČZD - príspevky na DDS a celoeurópsky dôchodkový produkt

§  Daňový bonus na dieťa v RZD a v daňovom priznaní (možnosť douplatnenia príjmu manžela/manželky )

§  Daňový bonus na zaplatené úroky, DB zo zvýšenia zaplatenej splátky

§  Uplatnenie poistného a príspevkov, potvrdenie na účely § 50

5.       Ročné zúčtovanie dane

§  Oslobodené príjmy, príspevky na rekreáciu a športovú činnosť v potvrdení a v RZD

§  Tlačivo RZD, výpočet dane

§  Vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 150125
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.