MESAČNÉ SPRACOVANIE MIEZD V SP A ZP

Termín a miesto konania

26. 4. 2024
(Piatok, 9,00 – 13,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
 • Prerušenie poistenia zamestnanca v SP
 • Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa 2024
 • Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
 • Neplatené voľno zamestnanca, absencia
 • Práceneschopnosť, dlhodobá PN, e-PN
 • Ošetrovanie člena rodiny
 • Štrajk
 1. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
 • Vymeriavací základ, poistné
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Minimálny preddavok a minimálne poistné zamestnanca na ZP
 • Zdravotné poistenie – vykazovanie
 • Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
 • Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov, údaje, lehoty
 • Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
 • Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom v r. 2024, príklady
 • Príjem po skončení zamestnania
 • Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky, prerušenie poistného
 • Príjem po skončení dohody s OOP alebo OOP-sez
 • Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa
 1. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Podanie ELDP
 • Údaje ELDP
 • Materská, otcovská a rodičovská dovolenka v ELDP

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 260424
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.