Utorok 19. November
Viac info

!!!!!! POZOR, ZMENA TERMÍNU NA 19.11. Z DÔVODU NEMOCI LEKTORKY SEMINÁRA.!!!!!! VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN. ODBORNÍCI ZAUJALI JEDNOTNÝ NÁZOR: „ POTRAVINY JE POTREBNÉ OBSTARÁVAŤ“

Seminár bude zameraný na praktické rady ako pripraviť a uskutočniť verejné obstarávanie na predmet zákazky: „potraviny“. Budeme sa venovať postupu verejného obstarávania od správneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky,  vzhľadom na stúpajúcu cenu jednotlivých druhov potravín cez správny opis predmetu zákazky na jednotlivé skupiny potravín tak,  aby sme vo výsledku verejného obstarávania podpisovali Rámcové dohody s dodávateľmi kvalitných potravín. Seminár bude zameraný na podrobný a správny  postup obstarávania potravín v určených finančných limitoch v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ukážeme Vám, aké doklady a dokumenty pri obstarávaní potravín musí obsahovať spis z verejného obstarávania, ktorý archivujeme 10 rokov. Oboznámime sa aj s postupmi, ktoré budem musieť uplatňovať od 01.08.2019 – elektronická faktúra.

 • Dátum: 19. 11. 2019
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 27. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.2020

 • Dátum: 27. 11. 2019
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Sidónia Jakubovie
Piatok 29. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY PO 1.1.2020

 • Dátum: 29. 11. 2019
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Štvrtok 5. December
Viac info

AKTUALITY V MZDOVEJ OBLASTI V ROKU 2020

 • Dátum: 5. 12. 2019
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Piatok 10. Január
Viac info

NOVELA ZÁKONA O DPH

 • Dátum: 10. 1. 2020
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Anna Jurišová
Streda 29. Január
Viac info

AKTUALITY V MZDOVEJ OBLASTI V ROKU 2020

 • Dátum: 29. 1. 2020
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.