Utorok 8. September
Viac info

ZMENY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Seminár bude prevažne zameraný na zákazku s nízkou hodnotou, budeme však riešiť aj iné zmeny a doplnenia v zákone o verejnom obstarávaní.

 • Dátum: 8. 9. 2020
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 11. September
Viac info

ZMENY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Seminár bude prevažne zameraný na zákazku s nízkou hodnotou, budeme však riešiť aj iné zmeny a doplnenia v zákone o verejnom obstarávaní.

 • Dátum: 11. 9. 2020
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 17. September
Viac info

ZMENY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Seminár bude prevažne zameraný na zákazku s nízkou hodnotou, budeme však riešiť aj iné zmeny a doplnenia v zákone o verejnom obstarávaní.

 • Dátum: 17. 9. 2020
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 22. September
Viac info

ZMENY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Seminár bude prevažne zameraný na zákazku s nízkou hodnotou, budeme však riešiť aj iné zmeny a doplnenia v zákone o verejnom obstarávaní.

 • Dátum: 22. 9. 2020
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Pondelok 28. September
Viac info

ZMENY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Seminár bude prevažne zameraný na zákazku s nízkou hodnotou, budeme však riešiť aj iné zmeny a doplnenia v zákone o verejnom obstarávaní.

 • Dátum: 28. 9. 2020
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 8. Október
Viac info

STE ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - VYŠKOLÍME VÁS !

Cieľom seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť sa zorientovať v zložitej spleti ustanovení  zákona 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednodňový seminár  pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

 • Dátum: 8. 10. 2020
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 13. Október
Viac info

STE ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - VYŠKOLÍME VÁS !

Cieľom seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť sa zorientovať v zložitej spleti ustanovení  zákona 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednodňový seminár  pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

 • Dátum: 13. 10. 2020
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 14. Október
Viac info

STE ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - VYŠKOLÍME VÁS !

Cieľom seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť sa zorientovať v zložitej spleti ustanovení  zákona 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednodňový seminár  pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

 • Dátum: 14. 10. 2020
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.