Pondelok 24. Jún
Viac info

!!!!!!!! POZOR, ZMENA TERMÍNU !!!!!!!!!! VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – POVINNÁ ARCHIVÁCIA SPISU 10 ROKOV. AKÚ DOKUMENTÁCIU MÁ OBSAHOVAŤ TRANSPARENTNÝ SPIS Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODĽA §117 ZVO

Účastníkom seminára budú poskytnuté všetky vzorové dokumenty zakladané do transparentného spisu povinne archivovaného 10 rokov. 

Školenie bude zamerané na jednotlivé postupy a tvorbu dokumentov do spisu v rámci  zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO. Zákazka s nízkou hodnotou je zjednodušený, ale napriek tomu riadny postup verejného obstarávania pri ktorom verejný obstarávateľ je povinný zdokumentovať jednotlivé postupy a kroky v tomto postupe formou spisu, ktorý sa povinne archivuje 10 rokov. Na školení si preberieme jednotlivé fázy tohto postupu ale aj vzorové dokumenty, ktoré  zakladáme do transparentného spisu z verejného obstarávania.

  • Dátum: 24. 6. 2019
  • Miesto: NITRA
  • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.