Utorok 27. Október
Viac info

!!!!! ZRUŠENÝ !!!!! BUDE REALIZOVANÝ ONLINE FORMOU WEBINÁRA 3.11.2020. STE ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - VYŠKOLÍME VÁS !

Cieľom seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť sa zorientovať v zložitej spleti ustanovení  zákona 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednodňový seminár  pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

 • Dátum: 27. 10. 2020
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 3. November
Viac info

STE ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - VYŠKOLÍME VÁS !

Cieľom webinára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť sa zorientovať v zložitej spleti ustanovení  zákona 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednodňový webinár  pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

 • Dátum: 3. 11. 2020
 • Miesto: ONLINE, WEBINÁR
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Pondelok 16. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2020

 • Dátum: 16. 11. 2020
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková
Streda 18. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2020

 • Dátum: 18. 11. 2020
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová
Piatok 20. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2020 A ZMENY OD 1.1.2021

 • Dátum: 20. 11. 2020
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Štvrtok 26. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2020 A ZMENY OD 1.1.2021

 • Dátum: 26. 11. 2020
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Sidónia Jakubovie

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.