Utorok 18. Jún
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – POVINNÁ ARCHIVÁCIA SPISU 10 ROKOV. AKÚ DOKUMENTÁCIU MÁ OBSAHOVAŤ TRANSPARENTNÝ SPIS Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODĽA §117 ZVO

Školenie bude zamerané na jednotlivé postupy a tvorbu dokumentov do spisu v rámci  zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 . Zákazka s nízkou hodnotou je zjednodušený, ale napriek tomu riadny postup verejného obstarávania pri ktorom verejný obstarávateľ je povinný zdokumentovať jednotlivé postupy a kroky v tomto postupe formou spisu, ktorý sa povinne archivuje 10 rokov. Na školení si preberieme jednotlivé fázy tohto postupu ale aj vzorové dokumenty, ktoré  zakladáme do transparentného spisu z verejného obstarávania.

  • Dátum: 18. 6. 2019
  • Miesto: ŽILINA
  • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 19. Jún
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – POVINNÁ ARCHIVÁCIA SPISU 10 ROKOV. AKÚ DOKUMENTÁCIU MÁ OBSAHOVAŤ TRANSPARENTNÝ SPIS Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODĽA §117 ZVO

Školenie bude zamerané na jednotlivé postupy a tvorbu dokumentov do spisu v rámci  zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 . Zákazka s nízkou hodnotou je zjednodušený, ale napriek tomu riadny postup verejného obstarávania pri ktorom verejný obstarávateľ je povinný zdokumentovať jednotlivé postupy a kroky v tomto postupe formou spisu, ktorý sa povinne archivuje 10 rokov. Na školení si preberieme jednotlivé fázy tohto postupu ale aj vzorové dokumenty, ktoré  zakladáme do transparentného spisu z verejného obstarávania.

  • Dátum: 19. 6. 2019
  • Miesto: KOŠICE
  • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 25. Jún
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – POVINNÁ ARCHIVÁCIA SPISU 10 ROKOV. AKÚ DOKUMENTÁCIU MÁ OBSAHOVAŤ TRANSPARENTNÝ SPIS Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODĽA §117 ZVO

Školenie bude zamerané na jednotlivé postupy a tvorbu dokumentov do spisu v rámci  zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 . Zákazka s nízkou hodnotou je zjednodušený, ale napriek tomu riadny postup verejného obstarávania pri ktorom verejný obstarávateľ je povinný zdokumentovať jednotlivé postupy a kroky v tomto postupe formou spisu, ktorý sa povinne archivuje 10 rokov. Na školení si preberieme jednotlivé fázy tohto postupu ale aj vzorové dokumenty, ktoré  zakladáme do transparentného spisu z verejného obstarávania.

  • Dátum: 25. 6. 2019
  • Miesto: NITRA
  • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.