Utorok 29. Máj
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 ZVO a ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POVINNÉ OD 18.10.2018. ZAČAŤ TREBA UŽ DNES !

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 29. 5. 2018
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 30. Máj
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 ZVO a ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POVINNÉ OD 18.10.2018. ZAČAŤ TREBA UŽ DNES !

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 30. 5. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 1. Jún
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 ZVO a ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POVINNÉ OD 18.10.2018. ZAČAŤ TREBA UŽ DNES !

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 1. 6. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 5. Jún
Štvrtok 7. Jún
Viac info

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY V ROKU 2018 A ICH APLIKAČNÁ PRAX, VZORY

 • Dátum: 7. 6. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Piatok 8. Jún
Viac info

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY V ROKU 2018 A ICH APLIKAČNÁ PRAX, VZORY

 • Dátum: 8. 6. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Utorok 12. Jún
Viac info

VZNIK A ZMENY PRACOVNÉHO POMERU. AKTUÁLNA NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÁ OD 1.5.2018

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu, zástupcom zamestnancov.

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s vyššie uvedenou problematikou tak, aby sa zamedzilo neúspešnosti súdnych sporov zamestnávateľa z dôvodu neplatného rozviazania pracovného pomeru a obmedzila pozornosť médií na diskrimináciu a šikanovanie v škole a školských zariadeniach.

 • Dátum: 12. 6. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Streda 13. Jún
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 ZVO a ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POVINNÉ OD 18.10.2018. ZAČAŤ TREBA UŽ DNES !

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 13. 6. 2018
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 14. Jún
Viac info

VZNIK A ZMENY PRACOVNÉHO POMERU. AKTUÁLNA NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÁ OD 1.5.2018

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu, zástupcom zamestnancov.

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s vyššie uvedenou problematikou tak, aby sa zamedzilo neúspešnosti súdnych sporov zamestnávateľa z dôvodu neplatného rozviazania pracovného pomeru a obmedzila pozornosť médií na diskrimináciu a šikanovanie v škole a školských zariadeniach.

 • Dátum: 14. 6. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Utorok 19. Jún
Streda 20. Jún
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 ZVO a ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POVINNÉ OD 18.10.2018. ZAČAŤ TREBA UŽ DNES !

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania.

Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.11.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora je téma, ktorá  sa týka aj zákazky s nízkou hodnotou.

Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018, bude potrebné plne elektronicky pracovať aj so zákazkou s nízkou hodnotou?

 • Dátum: 20. 6. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.