Utorok 28. Január
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2019

 • Dátum: 28. 1. 2020
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Sidónia Jakubovie
Štvrtok 30. Január
Viac info

AKTUALITY V MZDOVEJ OBLASTI V ROKU 2020

 • Dátum: 30. 1. 2020
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Pondelok 3. Február
Viac info

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU PLATNÉ OD 1.1.2020

 • Dátum: 3. 2. 2020
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 4. Február
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2019

 • Dátum: 4. 2. 2020
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová
Štvrtok 6. Február
Viac info

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU PLATNÉ OD 1.1.2020

 • Dátum: 6. 2. 2020
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 11. Február
Viac info

ZMENY V ZÁKONE O DPH ÚČINNÉ OD 1.1.2020

 • Dátum: 11. 2. 2020
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Ľubomíra Kováčiková
Štvrtok 13. Február
Viac info

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU PLATNÉ OD 1.1.2020

 • Dátum: 13. 2. 2020
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 18. Február
Viac info

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU PLATNÉ OD 1.1.2020

 • Dátum: 18. 2. 2020
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 20. Február
Viac info

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU PLATNÉ OD 1.1.2020

 • Dátum: 20. 2. 2020
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.