Utorok 25. September
Viac info

AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU“ OD 01.01.2019

Cieľom navrhovanej úpravy zákona od 01.01.2019  je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 25. 9. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 26. September
Viac info

AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU“ OD 01.01.2019

Cieľom navrhovanej úpravy zákona od 01.01.2019  je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 26. 9. 2018
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 2. Október
Viac info

AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU“ OD 01.01.2019

Cieľom navrhovanej úpravy zákona od 01.01.2019  je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 2. 10. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 4. Október
Utorok 9. Október
Viac info

AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU“ OD 01.01.2019

Cieľom navrhovanej úpravy zákona od 01.01.2019  je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 9. 10. 2018
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 10. Október
Viac info

AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU“ OD 01.01.2019

Cieľom navrhovanej úpravy zákona od 01.01.2019  je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 10. 10. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 17. Október
Piatok 16. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2018

 • Dátum: 16. 11. 2018
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková
Pondelok 19. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2018

 • Dátum: 19. 11. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová
Pondelok 26. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018

 • Dátum: 26. 11. 2018
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Sidónia Jakubovie
Streda 28. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018

 • Dátum: 28. 11. 2018
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Piatok 30. November
Viac info

ZMENY ZÁKONA O DPH

 • Dátum: 30. 11. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Anna Jurišová
Piatok 7. December
Viac info

ZMENY ZÁKONA O DPH

 • Dátum: 7. 12. 2018
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Ľubomíra Kováčiková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.