Utorok 23. Október
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN – ČAKAJÚ NÁS VEĽKÉ ZMENY OD 1.1.2019

Seminár bude zameraný na komplexné informácie o verejnom obstarávaní potravín. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.01.2019 zjednotí finančný limit  a postup v obstarávaní potravín pre všetkých verejných obstarávateľov. V obstarávaní potravín sa vypustí podlimitný postup obstarávania, zvýšený finančný limit budeme obstarávať postupom zákazka s nízkou hodnotou. V súvislosti s uvedeným je pritom potrebné zdôrazniť, že pojem potraviny je potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. Prakticky sa naučíme používať „nový nástroj“ na obstarávanie potravín, ktorým je Národný potravinový katalóg. Aj v rámci tohto obstarávania sa bude obstarávanie realizovať postupom zákazka s nízkou hodnotou. Od 01.01.2019 novela zákona o verejnom obstarávaní prinesie podstatné zmeny v postupe obstarávania podľa §117 ZVO. Novelou sa mení aj pohľad na verejné obstarávanie výsledkom ktorého je „Rámcová dohoda“.

 • Dátum: 23. 10. 2018
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 24. Október
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN – ČAKAJÚ NÁS VEĽKÉ ZMENY OD 1.1.2019

Seminár bude zameraný na komplexné informácie o verejnom obstarávaní potravín. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.01.2019 zjednotí finančný limit  a postup v obstarávaní potravín pre všetkých verejných obstarávateľov. V obstarávaní potravín sa vypustí podlimitný postup obstarávania, zvýšený finančný limit budeme obstarávať postupom zákazka s nízkou hodnotou. V súvislosti s uvedeným je pritom potrebné zdôrazniť, že pojem potraviny je potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. Prakticky sa naučíme používať „nový nástroj“ na obstarávanie potravín, ktorým je Národný potravinový katalóg. Aj v rámci tohto obstarávania sa bude obstarávanie realizovať postupom zákazka s nízkou hodnotou. Od 01.01.2019 novela zákona o verejnom obstarávaní prinesie podstatné zmeny v postupe obstarávania podľa §117 ZVO. Novelou sa mení aj pohľad na verejné obstarávanie výsledkom ktorého je „Rámcová dohoda“.

 • Dátum: 24. 10. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Pondelok 5. November
Viac info

ZMENY V ODMEŇOVANÍ VO VEREJNEJ SLUŽBE V ROKU 2019, VOĽBY 2018, DOHODY

 • Dátum: 5. 11. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Utorok 6. November
Viac info

ZMENY V ODMEŇOVANÍ VO VEREJNEJ SLUŽBE V ROKU 2019, VOĽBY 2018, DOHODY

 • Dátum: 6. 11. 2018
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Pondelok 12. November
Viac info

AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU“ OD 01.01.2019

Cieľom navrhovanej úpravy zákona od 01.01.2019  je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 12. 11. 2018
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 16. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2018

 • Dátum: 16. 11. 2018
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková
Pondelok 19. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2018

 • Dátum: 19. 11. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová
Pondelok 26. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1.1.2019

 • Dátum: 26. 11. 2018
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Sidónia Jakubovie
Streda 28. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1.1.2019

 • Dátum: 28. 11. 2018
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Piatok 30. November
Viac info

ZMENY ZÁKONA O DPH

 • Dátum: 30. 11. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Anna Jurišová
Piatok 7. December
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN – ČAKAJÚ NÁS VEĽKÉ ZMENY OD 1.1.2019

Seminár bude zameraný na komplexné informácie o verejnom obstarávaní potravín. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.01.2019 zjednotí finančný limit  a postup v obstarávaní potravín pre všetkých verejných obstarávateľov. V obstarávaní potravín sa vypustí podlimitný postup obstarávania, zvýšený finančný limit budeme obstarávať postupom zákazka s nízkou hodnotou. V súvislosti s uvedeným je pritom potrebné zdôrazniť, že pojem potraviny je potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. Prakticky sa naučíme používať „nový nástroj“ na obstarávanie potravín, ktorým je Národný potravinový katalóg. Aj v rámci tohto obstarávania sa bude obstarávanie realizovať postupom zákazka s nízkou hodnotou. Od 01.01.2019 novela zákona o verejnom obstarávaní prinesie podstatné zmeny v postupe obstarávania podľa §117 ZVO. Novelou sa mení aj pohľad na verejné obstarávanie výsledkom ktorého je „Rámcová dohoda“.

 • Dátum: 7. 12. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 15. Január
Viac info

ZMENY ZÁKONA O DPH

 • Dátum: 15. 1. 2019
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Ľubomíra Kováčiková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.