Streda 23. Január
Viac info

ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2019

 • Dátum: 23. 1. 2019
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Pondelok 28. Január
Viac info

AKO SA ZMENILI PRAVIDLÁ PRI "ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU" OD 1.1.2019. ZMENY PRI ZVEREJŇOVANÍ SÚHRNNÝCH SPRÁV OD 1.1.2019

Cieľom schválenej novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2019  je zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 28. 1. 2019
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 29. Január
Viac info

AKO SA ZMENILI PRAVIDLÁ PRI "ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU" OD 1.1.2019. ZMENY PRI ZVEREJŇOVANÍ SÚHRNNÝCH SPRÁV OD 1.1.2019

Cieľom schválenej novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2019  je zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 29. 1. 2019
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 31. Január
Viac info

ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2019

 • Dátum: 31. 1. 2019
 • Miesto: Nitra
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Streda 6. Február
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

 • Dátum: 6. 2. 2019
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Sidónia Jakubovie
Pondelok 11. Február
Viac info

AKO SA ZMENILI PRAVIDLÁ PRI "ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU" OD 1.1.2019. ZMENY PRI ZVEREJŇOVANÍ SÚHRNNÝCH SPRÁV OD 1.1.2019

Cieľom schválenej novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2019  je zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 11. 2. 2019
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 13. Február
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

 • Dátum: 13. 2. 2019
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová
Piatok 15. Február
Viac info

AKO SA ZMENILI PRAVIDLÁ PRI "ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU" OD 1.1.2019. ZMENY PRI ZVEREJŇOVANÍ SÚHRNNÝCH SPRÁV OD 1.1.2019

Cieľom schválenej novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2019  je zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 15. 2. 2019
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 21. Február
Viac info

AKO SA ZMENILI PRAVIDLÁ PRI "ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU" OD 1.1.2019. ZMENY PRI ZVEREJŇOVANÍ SÚHRNNÝCH SPRÁV OD 1.1.2019

Cieľom schválenej novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2019  je zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

 • Dátum: 21. 2. 2019
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.