Štvrtok 25. Apríl
Viac info

ZRUŠENÝ !!!!!!! NEKONÁ SA !!!!!!! ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE S NOVELOU ZÁKONA O VO ÚČINNOU OD 1.1.2019

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.01.2019.

 • Dátum: 25. 4. 2019
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 26. Apríl
Viac info

ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE S NOVELOU ZÁKONA O VO ÚČINNOU OD 1.1.2019

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.01.2019.

 • Dátum: 26. 4. 2019
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Pondelok 6. Máj
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN. OD 1.1.2019 NASTALI „VEĽKÉ ZMENY“.

Seminár bude zameraný na komplexné informácie o verejnom obstarávaní potravín. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.01.2019 zjednotila finančné limity  a postup v obstarávaní potravín pre všetkých verejných obstarávateľov. V obstarávaní potravín sa vypustil podlimitný postup obstarávania, zvýšený finančný limit budeme obstarávať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. V súvislosti s uvedeným je pritom potrebné zdôrazniť, že pojem potraviny je potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. Prakticky sa naučíme používať „nový nástroj“ na obstarávanie potravín, ktorým je Národný potravinový katalóg. Aj v rámci tohto obstarávania sa bude obstarávanie realizovať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. Od 01.01.2019 novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla podstatné zmeny v postupe obstarávania podľa §117 ZVO.

 • Dátum: 6. 5. 2019
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 7. Máj
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN. OD 1.1.2019 NASTALI „VEĽKÉ ZMENY“.

Seminár bude zameraný na komplexné informácie o verejnom obstarávaní potravín. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.01.2019 zjednotila finančné limity  a postup v obstarávaní potravín pre všetkých verejných obstarávateľov. V obstarávaní potravín sa vypustil podlimitný postup obstarávania, zvýšený finančný limit budeme obstarávať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. V súvislosti s uvedeným je pritom potrebné zdôrazniť, že pojem potraviny je potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. Prakticky sa naučíme používať „nový nástroj“ na obstarávanie potravín, ktorým je Národný potravinový katalóg. Aj v rámci tohto obstarávania sa bude obstarávanie realizovať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. Od 01.01.2019 novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla podstatné zmeny v postupe obstarávania podľa §117 ZVO.

 • Dátum: 7. 5. 2019
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 10. Máj
Viac info

SPRÁVA REGISTRATÚRY - ZÁKONNÉ POVINNOSTI A AKTUÁLNE ZMENY PODĽA NOVEJ LEGISLATÍVY ÚČINNEJ OD 1.3.2019

 • Dátum: 10. 5. 2019
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Mgr. Michal Tunega, Archív mesta Košice, Mgr. Miroslava Dzurjovčinová, Štátny archív Košice
Utorok 14. Máj
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN. OD 1.1.2019 NASTALI „VEĽKÉ ZMENY“.

Seminár bude zameraný na komplexné informácie o verejnom obstarávaní potravín. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.01.2019 zjednotila finančné limity  a postup v obstarávaní potravín pre všetkých verejných obstarávateľov. V obstarávaní potravín sa vypustil podlimitný postup obstarávania, zvýšený finančný limit budeme obstarávať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. V súvislosti s uvedeným je pritom potrebné zdôrazniť, že pojem potraviny je potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. Prakticky sa naučíme používať „nový nástroj“ na obstarávanie potravín, ktorým je Národný potravinový katalóg. Aj v rámci tohto obstarávania sa bude obstarávanie realizovať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. Od 01.01.2019 novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla podstatné zmeny v postupe obstarávania podľa §117 ZVO.

 • Dátum: 14. 5. 2019
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 15. Máj
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN. OD 1.1.2019 NASTALI „VEĽKÉ ZMENY“.

Seminár bude zameraný na komplexné informácie o verejnom obstarávaní potravín. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.01.2019 zjednotila finančné limity  a postup v obstarávaní potravín pre všetkých verejných obstarávateľov. V obstarávaní potravín sa vypustil podlimitný postup obstarávania, zvýšený finančný limit budeme obstarávať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. V súvislosti s uvedeným je pritom potrebné zdôrazniť, že pojem potraviny je potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. Prakticky sa naučíme používať „nový nástroj“ na obstarávanie potravín, ktorým je Národný potravinový katalóg. Aj v rámci tohto obstarávania sa bude obstarávanie realizovať postupom zákazka s nízkou hodnotou a nadlimitným postupom. Od 01.01.2019 novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla podstatné zmeny v postupe obstarávania podľa §117 ZVO.

 • Dátum: 15. 5. 2019
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.