!!!!!! ZRUŠENÝ Z DOVODU NEMOCI LEKTORA !!!!!! EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE DAŇOVEJ KONTROLY – vybrané rady (prednáška od autora červenej knihy – jedinej v SR o daňovej kontrole z roku 2016)

Termín a miesto konania

30. 5. 2019
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Emil Burák, PhD. – Manažér, ekonóm a autor, lektor, daňový expert, odborník na manažment, kontrolu, vzdelávanie dospelých, riadenie výkonov a životné poradenstvo (priekopník LIFE MANAGMENTU v SR). V daňových orgánoch ( DR SR,  FR SR ) odpracoval cez 22 rokov. Je autorom 20 kníh, spoluautorom 6 kníh a  autorom vyše 1800 odborných článkov doma i v zahraničí. Podrobnejšie sa o ňom dozviete na:   https://www.osobnosti.sk/osobnost/emil-burak-1693

PROGRAM:

 1. Východiská komunikácie s daňovými kontrolórmi – mantinely
 2. Daňová kontrola – pojem, význam, skúsenosti
 3. Príklady a prípadové štúdie z daňovej kontroly
 4. Rétorika pri daňovej kontrole – čo platí
 5. Strach z daňovej kontroly – ako sa ho zbaviť
 6. Daňová kontrola priebežná ( ex ante ex going ) a periodická ( ex post ) – rozdiely medzi miestnym zisťovaním a klasickou daňovou kontrolou
 7. Vybrané daňové judikáty z kontroly daní
 8. Druhy daňovej kontroly – špecifiká a rozdiely
 9. Konštruktívny postoj a praktická asertivita pri kontrole daní
 10. Poučenia z vývoja daňovej kontroly v SR za roky 1990 – 2018
 11. Zdroje ( odborná literatúra, špecializované weby ... )
 12. Zhrnutie (dô)vtipné ponaučenia a záverečné odporúčania

CENA:  80,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  70,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 300519
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.