INTRASTAT - aktualizácia na rok 2022

Termín a miesto konania

3. 2. 2022
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Tibor Vojtko –      V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov. Prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti. Lektorskej činnosti sa venuje dlhodobo

PROGRAM:

  1. Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
  2. Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU
  3. Metodika zberu štatistických údajov vrátane zmien platných od 1.1.2022
  • Zmena prahu oslobodenia, zmena terminológie, zmena definície spravodajskej jednotky, povinné vykazovanie dvoch nových premenných na hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ
  1. Postup pri príprave štatistických hlásení
  2. Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu
  3. Praktické príklady

Cena 80,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 70,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 030222
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.